Kunst på Arbeidsplassen

Ø 017 - Robert A. Robinson/Dan Young

Fotografier, 14 verk

Robert A. Robinson (1927-1996) var en sosialt engasjert fotograf. Studietiden ved Art Centre School i Los Angeles i perioden 1950-52 fikk stor innflytelse på Robinson. Reportasjefotografiet stod sterkt her, og spesielt Life-fotografen Eugene Smith ble et viktig forbilde for Robinson. Like etter studiene i LA ble Robinson invitert til Bergen. Invitasjonen endte med at Robinson ble i Norge i femten år. I disse årene reiste han mye rundt og fotograferte det norske folk og den norske naturen. En rekke av disse fotografiene ble publisert i boken Captured by the Norwegians, utgitt i 1958. KpA’s utstilling viser noen av fotografiene fra denne serien, alle unike historiske vitnemål fra 1950-tallets Norge. Robinson har fanget både 17. mai på slottsplassen, sildefiske i snøvær og bygdebutikken med kjelene oppunder taket. På smussomslaget ved første utgivelse av boken stod det følgende om Robinsons fotografier:

”Robert Robinson er aldri ekstrem i sine fortolkninger av mennesker. Han ser på dem med forståelse og medfølelse. Noen ganger avbilder han dem i humoristiske, eller til og med ubehjelpelige, situasjoner. Men han latterligjør dem aldri på noen måte.”
Captured by the Norwegians markerte noe nytt innenfor norsk fotografi, og Robinson ble en drivkraft og et forbilde for flere fotografer i Norge.

I 1962 dannet Robinson sammen med de noe yngre fotografene Arild Kristo (f. 1939) og Dan Young (1938-2014) den legendariske gruppen Manité. Navnet på gruppen er avledet av det franske humanité og understreket gruppens mål: å gripe fatt i menneskehetens liv og virke. I likhet med Robinsons tidligere fotografier, stod reportasjefotografiet sentralt i Manités arbeid, og gruppens siktemål var den frie, personlige reportasje. Manité var dannet etter modell av det amerikanske billedbyrået Magnum som ble etablert i 1947 av blant andre fotografene Robert Capa og Henri Cartier-Bresson.

Dan Young var også utdannet ved The Art Centre School i Los Angeles. I likhet med Robinson flyttet han til Norge etter at han var ferdig med utdannelsen i 1962. Young regnes også som en av pionerene innen dokumentar- og reportasjefotografiet i Norge. Enkelte andre av hans motiver kan karakteriseres som abstrakte billedkomposisjoner med vekt på stoffkvaliteter og tekstur. Young gikk ut av Manité i 1967, og han drev en periode et reklamestudio. I 1972 flyttet han tilbake til USA, men han returnerte til Norge i 1978. Etter dette har han arbeidet med film og med større billedserier med motiver fra nære omgivelser i Norge og USA. Flere av fotografiene i KpA’s utstilling er tatt i Frankrike. Young har uttalt om sine bilder: ”For meg er fotografi en måte å fange flyktige øyeblikk som jeg føler noe for.”


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling