Kunst på Arbeidsplassen

Ø 019 - Jenny Rydhagen/Kjell Sten Tollefsen

Fotografier, 15 verk

To generasjoners fotokunst er satt sammen i denne utstillingen. Jenny Rydhagen (f. 1965) og Kjell Sten Tollefsen (1913-2002) synes likevel å bruke sitt kamera relativt likt: Begge benytter seg av nære og hverdagslige motiver; trivielle detaljer vi alle har sett før. Kunstnerne fremstiller dette med uvante utsnitt, overraskende vinkler og i underlige sammenhenger. Både Rydhagen og Tollefsen er fotografer med en stor koloristisk evne, og skaper malerier med kameraet: Tollefsen bruker sjelden mer enn én eller to hovedfarger, omgitt av vare, glidende nyanser. Rydhagen konsentrerer seg om to til tre sterke og rene farger, nøye avgrenset fra form til form. Komplementærparet rødt/grønt er et repeterende element hos henne.

Det tilsynelatende kjente motivet tilsløres hos både Rydhagen og Tollefsen. Det som ser så troverdig og fattbart ut for betrakteren, er ikke hva det gir seg ut for å være. Rydhagen mystifiserer fortellingen i bildene sine. Det er som om vi har kommet for sent eller for tidlig som tilskuer til en film. Er det stille før stormen? Hvem har drukket av koppen? Hvem skal sitte i stolen? Mennesket er fraværende, kun gjenstander som representerer menneskelig aktivitet står igjen på scenen. Kopper og kanner flyr eller tipper på bordkanten. Rydhagen vipper også betrakteren av pinnen med sitt lett surrealistiske univers. Den trygge fasaden skjuler en urovekkende stemning. De groende plantene, skjønne og saftige, blir truende og overtar bildet. Enkelte ganger opptrer vekstene lik en irriterende gardin som sperrer utsikten til motivet.

Bak de iscenesatte fotografiene til Rydhagen ligger det et systematisk arbeid. Etter å ha saumfart loppemarkeder og interiørbutikker, stiller hun rekvisittene opp i et slags studio. Deretter fortsetter den scenografiske jakten etter rett lyssetting, om fokus skal være på bakgrunnen eller forgrunnen og ønsket avstand mellom objekt og linse. Fotografiet er dermed rene fotografiske avbildninger, her er ingen manipulering på mørkerommet eller i photoshop. Kun underlig vakkert.

Der Rydhagen mystifiserer scenen, abstraherer Tollefsen det hverdagslige motivet. Hans motiver, som for eksempel et nærbilde av lakken på en bil, løftes ut av sin vante sammenheng. Dermed har ikke betrakteren noen referanser eller en ramme å forstå bildet ut ifra. Tollefsen har i de siste tyve årene vært tydelig tilstede i det norske fotomiljøet, både visuelt og verbalt. Titlene er derfor et viktig supplement til hans fotografier. De forvirrer kanskje mer enn de forklarer, men tilfører Tollefsens motiver en humoristisk dimensjon: Fotoet av et stolben med en solstripe blir til ”Solben”.

Per Hovdenakk har sagt at man ikke kan ta feil av Tollefsens kunst. Han har da heller ingen etterligner. Som hos Rydhagen, er hva vi ser, også det Tollefsen har sett med sitt tredje øye; en gammel Rolliflex. Hans negativer er perfekte. Der Rydhagen skaper stor dybde, jobber Tollefsen i flaten. I fotografiet ”Lux” setter han en krittstrek tvers over formatet for å understreke at fotografiet er og blir todimensjonalt.

Jenny Rydhagen har sin utdannelse fra Westerdahl Reklameskole, Chelsea School of Art i London og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har stilt ut blant annet ved UKS, Galleri Wang, Galleri LNM, F-15 galleriet i Moss og på Fotogalleriet i Oslo. Samtidsmuseet, Sørlandets kunstmuseum, Telenor og Norsk Hydro har kjøpt inn hennes verker.

Kjell Sten Tollefsens har vært elev ved Statens Kunst- og Håndverkskole i Oslo samt av Schule Reimann i Berlin. Galleri- og meritt listen er lang. Etter å ha figurert som reklametegner, reklamefotograf, folkelivsfotograf til Asbjørnsens eventyr og ”floragraf”(blomsterhandler), startet for alvor hans karriere som ”kunstfotograf” i 1977. Han turnerte med nærmere 40 utstillinger fra Norge til London, New York og Japan. Både Preus Fotomuseum, Statens Kulturråd og Henie Onstad kunstsenter eier bilder av han.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling