Kunst på Arbeidsplassen

A 212 - Mellom bakkar og berg

Tusj, blekk, sprayboks og gouache papir, foto, 5 verk

De siste årene har Schønning benyttet skogen som atelier og inspirasjonskilde for sine kunstverk. Her får naturen sette spor på papiret, og danne utgangspunktet for en tematikk som blant annet kretser rundt det urbane menneskets behov for å søke tilbake til noe genuint og opprinnelig.

Gjennom det pågående kunstprosjektet Eyes as big as plates, har Hjorth og Ikonen kommet tett på eldre mennesker fra ulike deler av verden. Med utgangspunkt i humor og empati oppfordres de til å ikle seg et nøye utvalgt stykke natur, som avspeiler det særegne ved deres personlighet.

Janicke Schønnings Mors land, 2014 er utført i tusj, blekk, sprayboks, og gouache på papir, og måler 150×450 cm. Verket monteres bak plexiplater. Tittelen avspeiler Schønnings kunstneriske prosjekt, som i korte trekk handler om at motivene blir til ute i direkte kontakt med naturen. Schønning er i en fase i livet der hun er småbarnsmor, og bruker tiden mellom ulike omsorgsaktiviteter til sitt kunstneriske virke som foregår lokalt. Hun bruker naturen «bak huset» i Sørkedalen der hun bor som inspirasjonskilde og arbeidsplass. Mors land speiler samtidig en interesse for nasjonal identitet, det vil si fokus på den norske naturen, og nordmenns forhold til naturen. Naturen eller skogen i Schønnings motiver kan oppfattes som beskyttende frirom, men samtidig gi opplevelse av noe fjernt, urovekkende og mørkt. Trær og bladverk kaster skygger, og kan gi en opplevelse av noe mystisk og urovekkende, som om vi ikke tilhører i naturen, men at den avspeiler mørke i oss selv. Schønning stiller samtidig i sine motiv kritiske spørsmål rundt nordmenns behov for å «smykke seg med naturen»; handler det om en «kjekk og grei» image i vår urbane tid, eller handler det kanskje dypest sett om lengsel etter tilhørighet, en tilbakevending til det ekte og opprinnelige? Schønning er utdannet fra Fine Art Central St. Martins, London, og har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Karoline Hjorth & Riitta Ikonens fotografier måler alle 120×100 cm, og er innrammet i boks-formede kasser som eksponerer hele billedflaten uten glass. De 4 motivene i utstillingen er en del av et større kunst-fotografisk prosjektet med tittel Eyes as big as plates. Hjort & Ikonen utforsker sjangerportrettet, og er opptatt av menneskets relasjon til naturen, og stereotyper knyttet til det å bli eldre. Fotografiet Eyes as big as plates # Agnes handler for eksempel om den 94 år gamle Agnes avbildet som den nordlige vinden (Kilde: Buskerud Kunstsenter http://www.kibkunst.no/blikk/). Hjort & Ikonens motiver må sies å dypest sett handle om noe vesentlig i menneskets forhold til naturen, som med alvor, ispedd humor, berører en lengsel etter tilhørighet, tilbakevending til det ekte og opprinnelige, vissheten om at livet skal ta slutt. Hjorth er utdannet fra University of Westminster, London, 2009. Ikonen er utdannet fra the Royal College of Art, London, 2008.

Tilbake til utstilling