Kunst på Arbeidsplassen

A 215 - Bevegelse i rom

Litografi, gouache, akvarell, collage., 15 verk

Gunvor Advocaat (1912-1997) påbegynte sin utdannelse ved Kunstakademiet i Haag, og avsluttet studiene ved Kunstakademiet i Oslo under Axel Revold, Jean Heiberg og Aage Storstein. De tre må ha må ha gitt henne en grundig innføring i konstruktiv billedbygging, og inspirert henne i utviklingen av et geometrisk basert formspråk.

Gjennom debuten i 1948 banet hun vei for den abstrakte malerkunsten, som skulle møte stor motstand blant norske kritikere. I en tid da det nasjonalt funderte, figurative maleriet skulle gjenopprette det tapte som følge av tyske okkupasjon, utfordret hun det bestående sammen med malerkollegaer som Inger Sitter, Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann og Anna Eva Bergman.

Naturen var hele veien en viktig inspirasjonskilde, noe arbeidene i denne utstillingen bærer bud om. Likevel kunne maleriene hennes allerede fra midten av 1950-tallet leses som rene autonome verk, preget av en streng komposisjon og rolige, forholdsvis store fargeplan. Etter et opphold i Italia på 1960-tallet fikk lyset gjennomsyre paletten, noe som tilføyde bildene hennes et mer organisk, lekent preg.

Advocaat holdt fast på sitt uttrykk også i en tid hvor den norske billedkunsten beveget seg i helt andre retninger. I dag står det abstrakte og nonfigurative maleri sterkt på den norske kunstscenen. Det har overlevd en rekke postmodernistiske omveltninger, og utforskes fritt fra svært forskjellige innfallsvinkler av en ny generasjon kunstnere.

En av disse er Ingrid Lønningdal (f. 1981). Hun er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og jobber innenfor et bredt spekter av teknikker og medier, ofte med utgangspunkt i arkitektur, byrom og byutvikling som tema. I 2015 skrev hun boken «Borgen. Et sted for kulturproduksjon / A Place for Culture Production», som dokumenterer aktivitetene i atelierfellesskapet i Bispegata 12 i Oslo. En bygning som til slutt ble revet i 2013 etter stor motstand blant kunstnere og kulturarbeidere.

I denne utstillingen er hun representert med fem verk hentet fra billedserien ”Beat stressed/unstressed”, der hun med utgangspunkt i gouache og akvarell maler ovaler i ulike farger og størrelser på papir. Samspillet mellom arket og malingen gir uforutsigbare utfall, i form av at fargene noen ganger flyter fritt og ukontrollert omkring. Form og koloritt er satt sammen på måter som gir ulike dybdevirkinger, rytmer og spenninger på flaten.

Marie Buskov (f.1980) har sin utdannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes prosjekter springer ut av en interesse for arkitekturen, og de utfordringer som oppstår i møtet mellom dets tredimensjonale natur og det todimensjonale fotografiet. Rommet fanges, endres og manipuleres av kameraet, for deretter å bli klippet ut som nye arkitektoniske konstruksjoner. Skulpturene, eller installasjonene plasseres i gallerirommet, og har ikke lenger en åpenbar forbindelse til omverdenen. Kunstnerens collager, representert i denne utstillingen, baserer seg på samme prinsipp; de strengt arrangerte, nonfigurative formene bretter seg ut på papiret og danner nye arkitektoniske rom.

Der Buskovs arbeider springer ut av en intellektuelt fundert estetikk, trenger det seg frem en myk spontanitet hos Lønningdal, som vitner om at tilfeldighetene har spilt en avgjørende rolle i den skapende prosess. Hos Advocaat møtes de to i et formspråk som gir rom både for det planlagte og uforutsigbare.

Tilbake til utstilling