Kunst på Arbeidsplassen

A 139 - Villdyret våkner

Tegning, grafikk, 14 verk

I Jack Londons roman ”Når villdyret våkner” fra 1903, blir vi kjent med blandingshunden Buck, som tas til fange og tvinges til et liv som sledehund. Etter en lengre periode med mishandling kommer han i kontakt med sin egen styrke; ulven i ham våkner, Buck gir seg over til villskapen og bestemmer seg for å leve i pakt med sine naturlige instinkter.

Bjørn Ransves (f.1944) apekatt har lite å stille opp med i møte med sin herre. Han er underlagt menneskets kontroll og kjenner enda ikke til sine iboende egenskaper. Lenkene brytes i det løven hever seg mot himmelen med et voldsomt brøl og krever sin selvbestemmelsesrett. De primitive kreftene har vunnet.

Ransves figurative arbeider fra 1970- og 80-tallet, hviler ofte i skjæringspunktet mellom humor, ironi, alvor og mørke. De utstråler en sterk psykologisk uro og handler om ensomhet, angst og behovet for beskyttelse. Harlekinfiguren er et bilde på fasaden vi stiller opp som en maske mot omverdenen, og symboliserer rollene vi ikler oss for å unngå å være i kontakt med det innerste i oss selv.

I Bjarne Melgaards (f.1967) univers trenger vi ned i den tilsynelatende utilgjengelige delen av personligheten vår der det uredigerte, usømmelige og irrasjonelle utfordrer moral og logikk. Melgaard er en uredd provokatør som forsøker å finne forankring i en postmoderne, kaotisk verden der alt er relativt. Kunstnerens ekspressive formspråk underbygger de destruktive kreftene som beskrives. Samtidig benytter han ofte en tiltrekkende palett som kontrast til ubehaget i de tabubelagte temaene vi stilles til veggs med.

Da romanen ”Fru Ines” av Amalie Skram kom ut i 1891 vakte den stor oppsikt. Årsaken hang sammen med at forfatteren analyserer en kvinnes opplevelse av å befinne seg i et lite tilfredstillende parforhold. Ekteskapet hennes lider under mangel på erotikk, noe som driver henne inn i armene på en annen mann. Billedkunstneren Gabrielle Kielland (f.1945) har fortolket lengelsen hun bærer på og skammen over å være i kontakt med sine forbudte følelser, gjennom blant annet to verk som er representert i denne utstillingen. Her skildres møtet med det store mørke nattdyret som kommer til henne i drømme, og frykten hennes for å bli avslørt, i det hun forestiller seg at hun har blitt forvandlet til en hund som straffes for åpen gate i Konstantinopel.

Den danske keramikeren og billedkunstneren Nils Reumert (f.1949) lar alltid underbevistheten lede ham i det kreative arbeidet, noe som resulterer i at surrealistiske linjer og symboler får fritt spillerom. Kunstneren jobber med utgangspunkt i tilfeldige innfall og inspireres av besynderlige objekter som av en eller annen grunn har fanget oppmerksomheten hans. I denne utstillingen er han representert med to litografier, der hurtige linjer maner frem konturene av et monster eller et dyr med klør og skarpe tenner. Motivene utstråler en fascinerende villskap både i tematikk og teknikk, og minner om de arketypiske symbolene som ofte dukket opp i cobrakunstneren Asger Jorns arbeider.

Jorn (1914-1973) er i denne sammenhengen representert med to verk fra serien “silkeborgsuiten”, som føyer seg inn i en lang rekke av maske- og dyrelignende motiver, med opphav i spontane prosesser der underbevisste tilstander siver ut gjennom overflaten. Målet hans var å skape kunst inspirert av barnets intuitive tilnæring til livet og estetikken, for å på denne måten finne frem til noe grunnleggende i mennesket som enhver kunne kjenne seg igjen i og knytte seg til.

- Ingrid Wisløff Aars

Tilbake til utstilling