Kunst på Arbeidsplassen

A 098 - Fragmenter

Maleri, grafikk, 15 verk

Nederlandske Jan Montyn (1924-2015) lot seg inspirere av verdensrommets mysterier, planeter, måner og stjerner. I tillegg hentet han stoff til bildene sine gjennom flere reiser i Asia, der naturen gjorde et enormt stort inntrykk på ham.

Tyve år gammel ble Montyn frivillig med i den tyske marinen og kjempet på Østfronten under annen verdenskrig. Kunst fikk imidlertid raskt en viktig plass i det som etterhvert ble et turbulent og innholdsrikt liv. Til å begynne med arbeidet han utelukkende med figurative motiver, men fra omkring 1960 beveget han seg over i et abstrakt uttrykk. Arbeidene i denne utstillingen befinner seg i en finurlig overgang mellom det gjenkjennelige og ikke-forestillende.

Karl Hansen (f.1956) er utdannet ved Kunstakademiet og Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Han er særlig kjent for sine konstruktivistiske bilder der rene, stramme linjer og skyggeløse flater danner merkelige mønstre på papiret. I denne utstillingen overlapper sikk-sakk linjer hverandre og skaper energi, rytme og spenning på flaten. Hva er oppe og nede, bak og foran? Hva er figurer og hva er kun abstrakte former? Assosiasjonene går til primitiv, stilisert kunst, Marokkansk mosaikk og kaleidoskopet på barnerommet.

Svein Finnerud (1945-2000) er først og fremst kjent som jazzpianist. Sammen med Espen Rud og Bjørnar Andresen dannet han Svein Finnerud trio i 1967. Gruppen gjorde opptredener på blant annet Henie Onstad Kunstsenter og satte standard for norsk avantgardejazz på 1960-og 70-tallet. Trioen eksperimenterte også med teater og performance i sine musikalske fremføringer.

Som billedkunstner arbeidet Finnerud med både grafikk og akvarell innenfor et hovedsakelig abstrakt uttrykk. Han hentet også inspirasjon fra en surrealistisk symbolverden og omsatte naturstemninger til enkle, rene flater og linjer i sine visuelle verk. Finneruds bilder preges av en musikalsk rytme, og referer ofte til kjente musikere innen frijazzen.

- Ingrid Wisløff Aars

Tilbake til utstilling