Kunst på Arbeidsplassen

A 218 - Espen Dietrichson

Tusj, pastell, akvarell, silketrykk, 10 verk

Ved bruk av arkitektur og geometri utforsker Espen Dietrichson (f. 1976) forholdet mellom flate og rom. Dette kommer særlig til uttrykk i hans serier med silketrykk der elementer fra betongbygg fra 1950 og 1960-årene svever som utopiske komposisjoner på himmelen. Med utgangspunkt i egne svart-hvitt fotografier av modernistisk arkitektur fra Europa og USA lager Dietrichson collager som siden rastreres og trykkes som silketrykk på akvarellpapir. Uttrykket er surrealistisk og nærmest drømmeaktig. Dietrichson bryter med tyngdekraften og ideen om at arkitekturen og ingeniørkunsten er stabil og varig. Arbeidene balanserer i spenningsfeltet mellom det funksjonelle og dysfunksjonelle.

Til forskjell fra silketrykkene er akvarellmaleriene i denne utstillingen løsrevet fra konkrete motiver. Også her står flate, form og dynamikk i sentrum, men i en jordfarget koloritt og med innslag av sterke komplementære farger. Med maleriske virkemidler evner Dietrichson å skape romlighet i komposisjonene. De tunge og grovkornede fargepigmentene tilfører maleriene en stofflig karakter.

Ved siden av maleri og grafikk arbeider Dietrichson med skulptur, installasjon og utsmykkinger. I 2015 utformet han fondveggen i Våler kirke som ble gjenoppbygget etter at den gamle kirken i Våler, fra 1860, gikk tapt i en brann i 2009.

Dietrichson er utdannet ved Oslo Tegne og Maleskole (1998–2000) og Statens kunstakademi (2000–2004). Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Galleri Haaken, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Kristiansand Kunsthall. I 2011 ble han tildelt Jakob Weidemann-stipendet.

Tilbake til utstilling