Kunst på Arbeidsplassen

A 219 - Naturens råskap

Maleri, fotografi, grafikk, 10 verk

Menneskets lengsel etter urørt natur har vært et tilbakevennende tema i norsk kunsthistorie. Fra IC Dahls nasjonalromantiske landskapsskildringer på 1800 tallet, via malere som Gude, Munch og Weidemann og den modernistiske kunsten rundt 1950, ser vi hos dagens kunstnere fortsatt en interesse for den ville og ubesudlede naturopplevelsen. Lyriske landskapsskildringer har dominert norsk landskapsmaleri, men med stadige påminnelser om hvordan vårt moderne levesett truer klima, dyre- og plantearter over hele verden, ser vi en annen tilnærming til opplevelsen av hva et landskap kan være. Romantiseringen av det urørte tar andre former og påminner oss om egen forgjengelighet.

Anne Ingeborg Biringvads (f. 1967) abstrakte naturstudier er nærmest eksplosive med sine grove strøk og sterke koloritt. Maleriet Folklore kan ligne en nærstudie av en plante i full blomstring. Komposisjonen fremstår både vital og energisk og beskriver den utemmede og iboende kraften i naturen. Biringvad har en særlig interesse for folkekunst og autentiske mønstre fra gamle tekstiler og møbler. Hun arbeider både med installasjoner og maleri og har stilt ut ved en rekke store museer i Norge.

Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) har særlig utmerket seg med fargesterke og abstraherte landskap. I verkene fra serien Re-novasjoner (les: ny-bearbeidelser) undersøker hun en arbeidsprosess hvor hun skaper nye bilder på bakgrunn av egne erfaringer og refleksjoner. Bildene utvikles i serier, der strenge farge- og formkomposisjoner står som viktige elementer i billedflaten. I bildene Renovasjoner #1 og #13 får vi assosiasjoner til trær og kvister, siv og gress som vokser i landskapet i takt og utakt, preget av vær og vind.

Helle Kaarem (f. 1966) arbeider med maleriets grunnleggende bestanddeler; farge, form, illusjon og materie. Hun er interessert i tilværelsens tvetydighet og drama, og søker med sine malerier å bearbeide livsopplevelser. De sanselige komposisjonene henvender seg til menneskers indre liv. Kaarem er utdannet i Oslo og Spania og siden debuten i Barcelona i 1990 har hun hatt flere separatutstillinger og deltatt på en lang rekke kollektivutstillinger i inn- og utland. Kaarem arbeider innenfor et abstrakt formspråk der lyset spiller en sentral rolle. Gjennomgående i hennes komposisjoner er myke og organiske former som delvis overlapper hverandre. Fargene er gjerne transparente og gjennomskinnelige. Slik får hun frem det romlige og tvetydige. Spenningen ligger i mellomrommet mellom tungt og lett, tett og transparent.

Danuta Haremska (f. 1954) arbeider med tegning, maleri, skulptur og installasjon med gjennomgående temaer som eksistens, natur og menneskets forhold til natur. Det å gi tilbake til naturen, miljøaspektet og materialvalget spiller en viktig rolle i hennes kunstnerskap. I stedet for å tegne en nøyaktig kopi av det hun ser lar hun blyanten ledes av stemningen hun opplever i møte med naturen. Tegningene er holdt i grå-, svart-, beige- og bruntoner, noe som understreker det enkle, naturlige og eksistensielle i arbeidene. Mens noen tegninger framstiller gjenkjennelige avbildninger av naturen, gir andre et flyktig hint av denne, samtidig som de går over i et abstrakt, organisk formspråk som er bygd opp i flere lag. Haremska er utdannet ved Kunstgymnasiet og Kunstakademiet i Poznan, Polen. Ved siden av å være billedkunstner er Haremska førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Terje Resell
(f. 1949) er kjent for sin sarte, men på samme tid ekspressive strek. Han arbeider hovedsakelig med dyptrykksteknikker som etsning og koldnål og hovedvekten av hans bilder er utført i sort-hvitt. Bildene har gjerne et spontant preg og er karakterisert av en blanding av lette, skissepregete streker og brede linjer, samt et samspill mellom grafisk stofflighet og tegnestil. I ett og samme bilde kan han utnytte akvatintens flateeffekt og koldnålens strekvirkning. De grå og sorte feltene samler blikket og gir bildene større grad av form. Mennesket har ofte en fremtredende plass i Resells enkle motiver og temaene er menneskers hverdagssituasjoner. Han skildrer gjerne bare én skikkelse sentralt i bildet, og hans figurer kan slik virke sårbare og ubeskyttet. I all sin enkelhet er Resells bilder motiver svært uttrykksfulle og fremstår allmenne. I etsningen The morning sun ser vi en figur som står vendt mot solen og tar imot lys og varme fra de første solstrålene i en soloppgang. Motivet er fra serien Masai Mara. I 2017 besøkte Resell Basecamp Masai Mara i Kenya der han lagde bilder fra nærområde som kunne selges til inntekt for det lokale smykkeprosjektet Basecamp Masai Brand BMS.

Lea Stuedal (f. 1998) er utdannet ved Oslo Fotokunstskole og studerer for tiden ved Akademiet Valand i Gøteborg. Verket Fragment har tidligere vært vist på QB Gallery i Oslo i utstillingen «Pointed consciousness» i anledning Oslo Fotokunstskoles 30-års jubileum. Stuedahl var en av to studenter som ble invitert til å delta med verk i utstillingen.

I fotografiet Fragment har Stuedahl stoppet tiden og fanget øyeblikket der et tykt skydekke brer seg utover himmelen. Det at fotografiet er i sort-hvitt understreker kontrastene og himmelen fremstår uhyggelig mørk rett før stormen kommer.

Jens Hauges
(f. 1953) fotografier kan først og fremst karakteriseres av nærheten til naturen. Motivene er hentet fra hans hjemsted Lærdal. På et objektivt, undersøkende plan får Hauge frem det vi lett overser i våre omgivelser: Gjengrodde spor etter mennesker eller dyr, det være seg stier, gamle hustufter, mosegrodde trær eller steingjerder. Horisonten er høyt plassert og motivet trer frem når øyet vandrer innover i bildet. Hauge modellerer med lyset og forsterker de forskjellige sjiktene i billedplanet samtidig som skarpheten er iøynefallende; kvister eller gress strå fremstår nærmest som tynne sølvtråder. En sober deskriptiv beskrivelse av landskapet er med på å gjøre fotografiene like dokumentariske som sublime.

Tilbake til utstilling