Kunst på Arbeidsplassen

A 233 - Mors blikk

Skulptur, tegning, foto, collage, 6 verk

I utstillingen Mors blikk møter vi kunstnere Jennie Bringaker, Vanessa Baird, Lotte Konow Lund og Marie Sjøvold, som alle er mødre, og som alle har arbeidet med relasjoner til egne barn i sin kunst. Fremstillingen av mor og barn, gjerne Jomfru Maria med Jesusbarnet, er et kjent og mye brukt motiv langt tilbake i kunsthistorien, mens skildringen av selve morsrollen, hva det vil si å bære fram et barn, å bli mor og se barnet vokse, kan sies å være et perspektiv med relativt kort historie innen alle kunstretninger. Kunstnerne i denne utstillingen gir oss et åpent og ærlig portrett, eller øyeblikksbilde, fra sine liv med egne barn av i dag.

Jennie Bringaker (f. 1978) er en norsk kunstner og skulptør. Hun har markert seg med et interessant og tydelig kunstnerskap, som spenner fra det performative til skulptur og maleri. De siste årene har hun arbeidet mest med skulptur, og mange vil nok kjenne igjen hennes arkaiske skulpturer som kan gi assosiasjoner til det menneskelige kretsløp. Ofte er det erfaringer fra eget liv som skaper nysgjerrighet og inspirasjon til hennes skulpturer. Farens brå bortgang og det å få egne barn har vært sentralt i Jennies søken etter mening og endring i eget liv. Konstant utforsking av materialer og form, fortrolighet med stein og leire som medium, sprenge formater, og det å utfordre seg selv, er viktige elementer i hennes kunstnerskap.

På kne, 2019

«Om du ikke hadde kjent på disse motstridende følelsene, de umulige kontrastene
som sorg og glede, så har du møtt dem nå. Sprengende i brystet og halsen, sviende i øynene, dunkende i hodet, i en blødende kropp som drypper av melk. En liten hånd i øyet, en liten fot i hånden, en kropp som har hengt seg fast i din som en borre. Du er ikke lenger deg, men vi to.»
Jennie Bringaker

Lotte Konow Lund (f. 1967) er en norsk billedkunstner som arbeider med tegning, maleri og videokunst. Utforskning av identitet er et gjennomgående tema i kunstnerskapet hennes, og hun bruker ofte seg selv som aktør, spesielt i sine videoarbeider. I arbeidene ønsker hun å fremme en beskrivelse av individets sårbarhet i møte med virkeligheten, eller en utforskning av hvordan det reagerer i ekstreme psykologiske, mentale tilstander. Videoarbeidene hennes utgjør gjerne performative iscenesettelser av pinlige, ubehagelige hverdagshendelser, ved hjelp av lavteknologiske virkemidler og enkel kameraføring.

Konow Lund er også kjent for å være en samfunnskritisk og aktiv debattant i den norske offentligheten. Hun har utgitt flere bøker, og er i dag professor ved KHIO, avdeling Kunst og Håndverk.

Iben, 2018
«Ingen er transparente for seg selv heter det, men det er dette som gjør det interessant for meg å forsøke å se nærmere på mitt eget forhold til det å være mor og kunstner, og hvordan jeg kombinerer disse rollene. Jeg tror ikke det er undersøkt nok.»

Lotte Konow Lund

I sitt kunstnerskap arbeider Marie Sjøvold (f. 1982) med fotografi, video og fotobøker. I de fotografiske arbeidene hennes forteller hun universelle historier der hun ofte bruker erfaringer fra sitt eget liv og sin egen familie, men i historiene leker hun alltid med grensene mellom hva som er virkelighet og hva som er fiksjon. Hun har en intim og leken tilnærming til tematikker med et eksistensielt alvor. Hennes bøker og utstillinger består av både iscenesatte fotografier og fotografiske dokumenter. Sjøvold jobber bevisst på tvers av fotografiske sjangre, for å sette spørsmål rundt fotografiets styrke som sannhetsvitne og vår oppfattelse av virkeligheten.

Midnight Milk # 17,

«Tiden blir mer synlig når vi får barn. Fortiden kommer nærmere og vi kan se tiden som går igjennom våre barn som vokser. Vi bærer vår fortid med oss, og må velge hva vi vil bevare og føre videre, og hva vi vil kaste. Samtidig som vi og våre barn lager nye spor i historien.»

Marie Sjøvold

Vanessa Baird (f. 1963) kan sies å være en av de mest markante stemmene på den norske samtidskunstscenen. Hun er kjent for sine nærgående fremstillinger av menneskelig sårbarhet og lidelse, og skildrer sex, sykdom, smerte og død i sine arbeider. Baird jobber hovedsakelig med tegning og akvarell, i et figurativt og fortellende billedspråk. Motivene kjennetegnes av groteske og perverterte figurer i kaotiske omgivelser, og kan vekke assosiasjoner til både tegneserier, eventyr og fabler. I kombinasjon med absurde situasjoner og sårbare temaer, som kvinnelige erfaringer, kropp, seksualitet og psykologiske tilstander, berører hun selvutleverende og eksistensielle problemstillinger knyttet til det å være menneske i dag.
Stuck in my genes and affection , 2018
The skin of your teeth #2 , 2018
Soft Fruit Growing , 2018

«"I’ve got ants in my pants’ er tittelen på serien disse arbeidene er en del av. Selvfølgelig er kunst personlig. Selvfølgelig flyter kunst utover alle intimitetsgrenser. Mor, datter og gutta. Og alle dere andre".»

Vanessa Baird

Tilbake til utstilling