Kunst på Arbeidsplassen

A234 - Dagdrømmer

Fotografi, 15 verk

Gjennom et livsløp kan et fotografi vise oss store og små øyeblikk fra våre liv. Noen historier er universelle og håndfaste, andre er drømmende, personlige og lengselsfulle. I utstillingen Dagdrømmer blir du kjent med fire fotografer som inviterer oss inn til ulike øyeblikkskildringer fra minner og steder de har reist.

Prosjektet ITAKA til Terje Abusdal består av bilder tatt over en fireårsperiode på mopedreiser mellom Norge og Hellas, inspirert av fotoalbum til kunstnerens morfar, Thomas Mølland. Høsten 1977 ble han enkemann i en alder av 75 år og dro på sin første utenlandsreise. Fremfor å besøke nøyaktig de samme stedene har Terje reist i morfarens ånd, og brukt turen til å reflektere rundt det å reise og hvorfor vi gjør det.

Stranger in Motherland av Maya Økland er et personlig og dokumentarisk prosjekt, nært knyttet til utforskning av egen identitet og den personlige historiefortellingen knyttet opp til morens fødeland Brasil. I over 15 år har kunstneren reist jevnlig til Brasil og truffet slektninger over hele landet. Bildene i Dagdrømmer skildrer ulike typer landskap fra rurale og urbane strøk.

Giulia Mangiones kunstnerskap beveger seg i grenselandet mellom dokumentar og fiksjon. I utstillingen kan vi se to scener fra serien Trans Siberian Railway. Med en lengde på rundt 9500 kilometer er den transsibiriske jernbanen en av verdens lengste og mest kjente sammenhengende jernbanestrekninger i verden. Giulia reiste på tredje klasse i over en måned og dokumenterte menneskene og aktiviteten om bord.

Kaja Leijons fem fotografier er tatt over flere år og viser motiver av naturlandskaper, skyer og en måneformørkelse. I sin kunst arbeider hun med å formidle at både mennesker, naturen og tingene vi omgir oss med er i stadig endring, og at et fotografi alltid vil være et fragment av en tid som ikke kommer tilbake.

Tilbake til utstilling