Kunst på Arbeidsplassen

A 031 - Gunnar S. Gundersen

Akvarell og grafikk, 15 verk

”Alle” kan gjenkjenne et Gunnar S. Gundersen-bilde. Hans stil er såpass unik at bildene skiller seg fra andres, også i internasjonal sammenheng. Gundersens arbeider er kanskje mest i slekt med den konkrete kunsten, som på 1950- og 60-tallet hadde et sterkt nedslag i Norden, i Sverige særlig gjennom Olle Baertling og i Danmark gjennom Richard Mortensen og Robert Jacobsen.

Gunnar S. Gundersen (1921-1983) var først og fremst en av pionerene innenfor det nonfigurative maleriet i Norge på 1950-tallet. Sammen med blant andre Inger Sitter og Carl Nesjar var han en av de første som dro til Frankrike etter krigen og lot seg inspirere av samtidige franske kunstnere. Denne perioden i Gundersens kunstnerskap var preget av en romantisk søkende holdning.

Utover på 1960-tallet utviklet imidlertid Gundersen sin karakteristiske hard edge-stil slik vi møter den i bildene i denne utstillingen. Formene ble stadig mer avanserte og ”metalliske”, de kan faktisk minne om skulpturer. Kontrastfylte fargesammensetninger ga rom og bevegelse. Enkelte av motivene gir inntrykk av en kosmisk dimensjon der vridde former beveger seg i rommet. De sterke fargene gir samtidig bildene et dekorativt preg.

Gundersens bilder kan gi inntrykk av en mekanisk og kald verden der følelsene er stengt ute. Det aggressive billedspråket kan nesten virke truende på tilskueren. Men om Gundersens bilder kan virke kjølige, er de ikke uten dramatisk nerve. Kontrasten mellom det metalliske grå og de sterke gule, blå og røde fargene skaper spenning.

Gundersen utførte en rekke utsmykningsoppdrag. Sammen med Ludvig Eikaas og Gudrun Kongelf gjorde han en utsmykning for Norden Kjemiske Fabrikk i 1950. Samme år dekorerte han, også sammen med Ludvig Eikaas, fasaden på Kunstnerforbundet i Oslo. På 1960-tallet utførte han blant annet en utsmykning i kantinen i Rikstrygdeverket, og et sentralt monumentalt verk er utsmykningen av Høyenhall skole utført i 1969.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling