Kunst på Arbeidsplassen

A 043 - Ulf Valde Jensen

Grafikk og akvareller, 15 verk

Ulf Valde Jensens (f. 1945) bilder er dekorative og fargerike. Med utdannelse fra Ecole des Beaux-Arts, Ateliér Friedlander og Atelier 17 i Paris brakte han på 1970-tallet med seg et annerledes og surrealistisk formspråk hjem til Norge. Fabulerende, underfundig, på grensen til det burleske. Han fikk mye oppmerksomhet for sine etsninger og akvatint-trykk og ble en toneangivende grafiker på denne tiden.

Valde Jensens tidlige arbeider har ofte et tegneseriepreg med surrealistiske figurer som gjennomgangstema. Særlig forekommer store maskeliknende ansikter slik vi kan se det i Fabel fra 1976. Han deler inn billedflaten i flere mindre scener som rammer inn hovedmotivet. Etsningen 27nde april 1945 henspiller på kunstnerens egen fødselsdag. Valde Jensens tidlige arbeider er ikke uten humor og groteskeri. Men hans eminente teknikk og den dempede og vel avstemte fargeholdningen gir bildene et dekorativt og raffinert preg.

De senere årene har bildene blitt mer ekspressive og agerende. De figurative elementene har kommet mer i bakgrunnen, selv om man kan ane både landskaper og mennesker i motivene. Fargene er blitt enda sterkere enn før, særlig i akvarellene som Valde Jensen ofte utfører i store formater. I Fra Californiasuiten er det det amerikanske vestkystlandskapet som har opptatt kunstneren. Han har laget en hel serie av disse bildene over flere år. De sterke fargene og den frie og ekspresjonistiske stilen gir disse akvarellene en usedvanlig uttrykkskraft.

Valde Jensen er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Victoria and Albert Museum i London og Bibliothèce Nationale i Paris.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling