Kunst på Arbeidsplassen

A 059c - Jens Johannessen

Grafikk, 13 verk

Jens Johannessen (f. 1934) er født i Orkdal, og fikk sin kunstneriske utdannelse først på Kunstskolen i Trondheim under Roar Wold 1957-58, senere på Statens Kunstakademi under Reidar Aulie 1958-61. Johannessen debuterte med en separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1961, og han har vært gjennom flere stadier i sin kunstneriske utvikling. Hans tidligste arbeider føyer seg inn i en figurativ tradisjon, men Johannessen mottok ganske snart impulser fra amerikansk og engelsk popkunst, fra Paris-skolen og den amerikanske abstrakt ekspresjonismen. Særlig er hans store malerier fra 1960-tallet nært beslektet med amerikanske kunstnere som for eksempel Willem de Kooning, samt COBRA-kunstnere som Jorn, Appel og Aleschinsky.

Parallelt med sine berømte skjærebilder, der han skar ut motivet i lag av maling, begynte Johannessen også å arbeide med grafikk tidlig på 1970-tallet. Litografiene har, i likhet med maleriene fra denne tiden, en sterkt oppdelt billedflate der spontane og tilfeldige former kombineres med gjenkjennelige figurer. Her finnes amøbeformer og action painting beslektet med amerikaneren Jackson Pollocks malerier. Samtidig viser Johannessen sin påvirkning fra norsk folkekunst med sine border og akantusformer.

Jens Johannessen grafiske produksjon er svært variert, vekslende fra det figurative og dekorative. Det varierte uttrykket, som vi også kan se i hans illustrasjoner til ”Brand”, oppnås blant annet gjennom en utstrakt bruk av tusj som gjerne legges på i flere lag med pensel. I denne serien er også den sterke symbolbruken påfallende, der Johannessen har latt fjellet stå som bilde på Brand som person. 

En av Johannessens fremste egenskaper som kunstner har vært at han aldri har stått stille og hele tiden fornyet seg. Slik ervervet han posisjonen som en av Norge største kunstnere for flere ti år siden.

Johannessen er blant annet representert i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og i Astrup Fearnley Samlingen. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland.


Utstillingen har billedstørrelse
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling