Kunst på Arbeidsplassen

A 075 - Rigmor Hansen

Grafikk, 15 verk

Rigmor Garnes Hansen (1941-1995) hadde et smalt repertoar av teknikker, motivvalg og farger. Fra hun debuterte på Royal Academys sommerutstilling i 1974 frem til hun døde bare 54 år gammel i 1995, konsentrerte hun seg om grafikk og stilleben i gråtoner og en til to farger. Formspråket er stilisert og elegant, perspektivet overraskende med flate bord og dype rom, og koloritten er harmonisk og raffinert. Hansen evnet å gi hverdagslige motiver et tidløst og poetisk preg.

Hansen fikk det meste av sin utdannelse i London ved Byam Shaw School of Art i perioden 1970-74. Da hun kom tilbake til Norge fikk hun ikke fullt ut aksept for sine ting, men fortsatte på tross av dette den veien hun hadde startet. I en periode var hun tilknyttet Atelier Nord og grafikerverkstedet GRAS. Sin første norske separatutstilling hadde hun på UKS i 1975, men hun deltok også på en mengde kollektivutstillinger bl.a. Høstutstillingen, UKS Vårutstilling, Østlandsutstillingen, diverse kunstforeninger og Norske Grafikere.

Først og fremst var Hansen en kresen grafiker som behersket sitt fag og som selv laget sin egen trykksverte. Spesielt var hun opptatt av etseteknikker, fremfor alt streketsing og farkeakvatint. Etseteknikken skiller seg fra andre dyptrykk ved at det brukes syrebad til å etse fordypninger i stedet for å lage ulike riss direkte i metallet. Hele metallplaten blir først dekket med en grunning der man risser ut strekene. Syrebadet vil etse inn det blottede metallet. Ved akvatint blir platen dekket med harpikskorn som brennes inn i metallet. Syrebadet etser sterkest i de udekkede områder rundt kornene. Strukturen som oppstår sees i flere av Hansens bilder.

Selv om Hansen skildrer interiører og landskaper, er det ikke ”virkelighet” hun viser oss, snarere en over-virkelighet; en diktet verden. Rommene er ofte for små for gjenstandene. I bildet Still life with a head presser veggene på, men gir likevel ingen klaustrofobisk følelse. Det handler dessuten mye om form i Hansens særegne billedverden. Hun behandler sine vaser like sensuelt som sine kvinner. Det er formen som teller, ikke en korrekt gjengivelse av hud eller keramikk. Nest etter formen kommer fargen og stemningen.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling