Kunst på Arbeidsplassen

A 077 - Prestegård/ Øgaard / Rygh

Grafikk, 15 verk

Elly Prestegård (f.1951) må sies å være en typisk representant for 1980-tallets nyekspresjonisme i norsk kunst. Motivene er ofte grovt tilhugne figurmotiver i linosnitt. Fargene er tilsvarende ekspressive, og i mange tilfeller finner vi direkte skrikende fargemotsetninger i rødt, blått og gult. Det flimrende ekspressive er særlig tydelig i et bilde som Hinderløp, som samtidig er en ironisk kommentar til livets gang.

Bymiljøer er den viktigste motivkretsen til Magne Rygh (født 1947), og disse framstilles innenfor et realistisk formspråk. Han framhever sterkt de maleriske sidene ved motivet og utnytter bevisst kontrastene mellom bygningers statiske preg og bytrafikkens bevegelse. Noen av verkene gir også inntrykk av at motivet er observert i bevegelse. Rygh ønsker å formidle en opplevelse av byens fart, larm og hektiske liv. Tidligere var han kritisk til manglende ivaretagelse av bymiljøer, men er i dag mer en registrator av bylivets gode og dårlige sider. Ofte skaper Rygh en sterk motsetning mellom de grelle neonlysene og kveldshimmelens blågrønne duse lys. Arkitekturen er gjerne med på å formidle stemninger, og den ruvende bygningsmassen kan få en truende karakter. Gjennom dette fokuserer han på vår underordning under teknologien og på den fremmedgjøring mange i dag føler. Magne Rygh er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst og Bergen Kunstmuseum og har hatt en rekke utstillinger ved anerkjente kunstinstitusjoner.

Suzanne Øgaard (1918–2003) var en franskfødt norsk maler, som vokste opp i Paris. Hun flyttet til Norge i 1939, og studerte ved Kunstakademiet under krigen mens mannen hennes var i eksil på grunn av motstand mot de okkuperende. Arbeidene på hennes første separatutstilling i 1959 var preget av en lys palett og skildret abstraherte landskaper fra Sør-Frankrike og Norge i klare, velordnede former. Utover 1960-tallet ble bildene hennes gradvis mer abstraherte, og etter å ha vært tilknyttet Anne Breiviks Atelier Nord, fant hun frem til et fritt, ekspressivt uttrykk som hun i særlig grad utforskete gjennom metallgrafikken.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling