Kunst på Arbeidsplassen

A 007 - Ramon Isern/Roar Wold

Grafikk, 15 verk

De non-figurative bildene vi møter i denne utstillingen, baseres forholdsvis direkte på naturinntrykk, for eksempel åpne landskap og strender. Herfra henter kunstnerne det de opplever som karakteristisk, og ved å balansere formene, kanskje gruppere dem rytmisk, bygges en ny virkelighet opp i billedflaten. Denne er i slekt med utgangspunktet i naturen, men uten at det dermed blir tale om etterlikning. Romvirkningen baseres for eksempel ikke på konstruerte linje-perspektiver som uttrykk for hvor elementene befinner seg, men på kontrasterende kalde og varme farger.

Bildene handler om akkurat det de synes å bestå av, for en stor del nettopp av former og farger. Og på samme måte som naturinntrykkene vi mottar, kan dette stimulere våre sanser: vi fornemmer rytmer, dybdevirkninger, balansepunkter og kraftfelter. Inntrykkene setter oss ikke bare i stand til å orientere oss i verden, de gir også grobunn for fantasien.

Utstillingen viser serigrafier av to kunstnere som omkring 1960 var med på dannelsen av kunstnerfellesskapet «Gruppe 5» i Trondheim. De øvrige medlemmene var Halvdan Ljøsne, Håkon Bleken og Lars Tiller. Felles for disse var deres tilknytning til Norges Tekniske Høyskole, der de underviste ved Institutt for form og farge. Dessuten uttrykte de seg hovedsakelig non-figurativt, gjennom velavveide former og en kalkulert komposisjon.

Ramon Isern (1914-1989) var opprinnelig spansk, men slo seg ned i Trondheim i 1957. I 30-årene hadde han skaffet seg en omfattende kunstner-utdannelse i Barcelona, men karrieren ble hindret av den spanske borgerkrigen som medførte fangenskap og flukt. Først omkring 1946–47 kunne Isern skaffe seg atelier til sine egne skulpturer og delta på utstillinger. Isern ble ansatt som lærer ved arkitektavdelingen på Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1957, samme år som han flyttet til Norge.

Isern er mest kjent som billedhugger, selv om han også markerte seg med bilder, særlig collager, med løse biter limt til flaten. Hans tidligste produksjon var preget av en forenklet figurasjon, men arbeidene ble etter hvert mer non-figurative. De non-figurative skulpturene beskriver gjerne volumer, tomrom og kontrasterende flater, mens bildene virker noe mer impulsive, til tross for at de holdes sammen av en stram komposisjon.

Iserns verk er blant annet representert i samlingene til KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Roar Wold (1926-2001) arbeidet også med både figurative og non-figurative motiver. Sistnevnte var mest karakteristisk for hans kunstnerskap, til tross for at naturlandskap gjerne dannet utgangspunktet for hans motiver. Mens bildene i 60-årene virket svært faste i sin oppbygging, ble de mer oppløst utover på 70- og 80-tallet. Samtidig ble strukturer og tilbakeholden fargebruk erstattet med en rikere og mer variert uttrykksform.

Wold var elev ved Statens kunstakademi i perioden 1948–1951. I 1967 var han førsteamanuensis ved Institutt for form og farge ved Norges tekniske høgskole. I perioden 1976–1981 var han styreformann ved Kunstakademiet i Trondheim.

Wolds malerier er blant annet representert i samlingen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm

Tilbake til utstilling