Kunst på Arbeidsplassen

A 082 - Kjell Nupen

Grafikk, 15 verk

Kjell Nupen (1955-2014) tilhørte en generasjon kunstnere som videreførte det modernistiske uttrykk i Norge. Nupen var imidlertid en søkende kunstner i stadig utvikling. Han begynte sin kunstnerkarriere midt på 1970-tallet med å stille ut arbeider som var sterkt samfunnskritiske. Nupen forlot imidlertid denne kritiske realismen raskt og begynte å eksperimentere med forskjellige former for abstraksjon. Til å begynne med var billedflaten dominert av emblemer og symboler og enkle kvadratiske billedflater. Emblemene kunne for eksempel være båtformer slik vi finner det i bildet Skulpturskisse.

Nupen var også billedhugger, og han arbeidet med skulpturer i enkle geometriske former. Det er noe skulpturalt, for ikke å si arkitektonisk over Nupens serie fra 1985 kalt Monument. Motivene kan på mange måter oppfattes som skisser til store skulpturer. Assosiasjonene går også i retning av greske templer eller romerske triumfbuer.

Serien Seanse gir assosiasjoner til ansiktsmasker og i mer overført betydning til sosial forstillelse. De siste årene ga Nupen slipp på emblemene og beveget seg i retning av en ren nonfigurativ kunst. Hans bilder tok likevel alltid utgangspunkt i naturen. Nupen var særlig opptatt av Sørlandsnaturen ettersom han kom fra Kristiansand. Men i hans bilder finner vi også inntrykk av villere natur med fossefall, som i serien Cascade fra 1987.

I de to bildene med tittel Hjemsted ser vi en klar påvirkning fra dansken Per Kirkebys malerier. Bildene gir inntrykk av en naturnær betraktningsmåte. Naturen med dens farger og dufter omgir en på alle kanter. Her er det det rent maleriske uttrykket som har opptatt Nupen. Litografiene knytter da også nært an til hans siste malerier.


Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling