Kunst på Arbeidsplassen

A 085 - Vestland, Vestland

Grafikk og foto, 11 verk

Vestlandsnaturen har inspirert mange kunstnere i en årrekke. Denne utstillingen viser to kunstnere med ulik tilnærming til dette motivet; Ørnulf Opdahl (f. 1944) og Rita Marhaug (f. 1965).

Sunnmøringen Ørnulf Opdahl kan sies å være en av Norges fremste nålevende landskapsmalere. Han har i mange år bodd og arbeidet på Godøy utenfor Ålesund hvor han virkelig har fått føle de vestlandske naturkreftene på kroppen. Nærheten til kystlandskapet har alltid vært en sentral del av hans motivkrets, men det var allikevel først på begynnelsen av 1990-tallet at han for alvor begynte å dyrke det rene landskapsmaleriet som han kanskje først og fremst er blitt kjent for. Opdahls forhold til landskapet og hans tildels romantiske billedsyn gjør at han kan plasseres innenfor den norske landskapstradisjonen som går tilbake til J.C. Dahl. Opdahl søker imidlertid ikke det stedsspesifikke i bildene sine, selv om mange av dem ofte har titler som referer til stedsnavn, for eksempel Giske og Alnes. Formspråket hans ligger i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte, og han balanserer mellom det formale og det poetiske, det romantiske og det nøkterne. Mørke farger og gjerne sorte valører dominerer i Opdahls bilder. Det er imidlertid kontrasten til denne fargebruken som er hans egentlige prosjekt, nemlig lyset. Den horisontale linjen har også ofte en sentral plass i bildene hans, av og til for å markere skillet mellom hav og fjell, andre ganger fjord og by. Opdahls litografier ligger motivmessig nær maleriene samtidig som han utnytter den grafiske teknikken til fulle med de begrensninger og muligheter den har.

Opdahl er utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi hvor han også var professor i perioden 1985-92. Han har hatt svært mange separatutstillinger og deltatt på en mengde kollektivutstillinger i inn- og utland. Han er representert ved bl.a. Nasjonalgalleriet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og H.M. dronning Sonjas Samling.

Rita Marhaug er en allsidig kunstner som arbeider i flere medier. Blant annet har hun jobbet mye med perfomance hvor også hennes egne barn har blitt iscenesatt. I denne utstilingen er hun representert med bilder i fotogravyr, hvor motivet på film blir overført via belysning til en lysfølsom plate som deretter trykkes. I Marhaugs bilder er det ofte de hverdagslige hendelser som skildres. De har også en sentral plass i hennes Vestland 2000-bilder som tar utgangspunkt i en konkret kjøretur mellom Ålesund og Bergen. I disse bildene undersøker også hun vestlandsnaturen, men persepsjonen av det dramatiske og vakre landskapet skjer gjennom bilen og opplevelsen til en familiegruppe i bilkupeen. Kontrasten mellom det mektige, norske landskapet og det lille, intime bilrommet skaper en svært forskjellig stemning og atmosfære sammenlignet med Opdahls bilder. Den romantiske tilnærmingen til landskapet er fraværende, her er det hverdagslige helt klart til stede. Kødannelse og barn som kjeder seg i baksetet er erfaringer som de fleste betraktere nok vil kjenne seg igjen i. Marhaugs delvis fargeintense fotografiske trykk er ikke nøytrale, men inneholder en rekke skisseaktige kommentarer i form av både ord og uthevelse av enkelte detaljer med tusj. Hvert bilde består også av flere ulike fotografiske motiver trykket oppå hverandre eller med litt mellomrom på en slik måte at de kan gi assosiasjoner til filmmediet og på grunn av motivene kanskje særlig roadmoviesjangeren.

Marhaug er utdannet ved bl.a. Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen og Vestlandets kunstakademi. Hun har hatt mange separatutstillinger og deltatt på en rekke kollektivutstillinger i inn- og utland. Hun er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd, Nordnork kunstmuseum og Contemporary Art and Culture Center Osaka, Japan.

Tilbake til utstilling