Kunst på Arbeidsplassen

Bli
medlem
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Våre utstillinger

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Våre 300 utstillinger består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, svenske, danske, finske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk, og finner en løsning til alle type lokaler. Dersom det er behov for korttidsleie av kunst til evenementer eller film-/TV-produksjoner er vi også behjelpelige med dette. I tillegg formidler vi performancekunst til faglige – og sosiale arrangementer. Med et utstillingsabonnement hos oss følger en 15-20 minutters kunsthistorisk omvisning etter avtale.

Restrictedflora 4 ingrideggen 5  restrictedflora 2013 3 restrictedflora 2013 Floratulips ingrideggen Knex 1 Knegang 9 ingrideggen Condensed 6 Condensed 1 Onbalanced 2 Onbalanced 1

Ø 022 - Ingrid Eggen Ledig

Fotografi, 10 bilder

Ingrid Eggen (f. 1979) arbeider hovedsakelig med analogt fargefotografi og skulptur. Gjennomgående i hennes kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i abstrakt og konkret forstand. Hun utforsker dens funksjoner og dysfunksjoner knyttet til kommunikasjon og representasjon, og løfter den frem som et skulpturelt objekt.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 021 - Inghild Karlsen/Rune Johansen

Fotografier, 12 bilder

Denne utstillingen viser to kunstnere som er nært knyttet til den nordlige landsdelen og som på forskjellige måter er opptatt av våre omgivelser og hvordan de former våre liv. Men der Rune Johansen (f. 1957) bruker fotografiet som hoveduttrykk, fungerer det hos Inghild Karlsen (f. 1952) mer som et element i eller som dokumentasjon av hennes egne installasjoner.

Utstillingen har forskjellige billedstørrelser i trerammer:
95 × 95cm – 72 × 53cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 019 - Jenny Rydhagen/Kjell Sten Tollefsen

Fotografier, 15 bilder

Jenny Rydhagen (f.1965) og Kjell Sten Tollefsen (1913-2002) tilhører to helt forskjellige generasjoner fotografer, men de deler interessen for å gjengi det nære og hverdagslige. Tollefsen benytter seg ofte av humor i bilder og titler mens Rydhagens fotografier gjerne har et element av noe gåtefullt og mystisk.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 018 - Raymond Mosken

Fotografier, 15 bilder

Raymond Mosken (f.1956) benytter gjerne uvante vinkler når han fotograferer. Flere av bildene i denne utstillingen er tatt fra fly. På denne måten skaper Mosken originale motiver med utgangspunkt i det tradisjonelle flyfotografiet.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 017 - Robert A. Robinson/Dan Young Ledig

Fotografier, 15 bilder

Robert A.Robinson (1927-1996) og Dan Young (f.1939) er begge amerikanske fotografer som har latt seg fascinere av nordmenn og den norske naturen. I denne utstillingen finner vi både stemningsfulle landskaper og mennesker i arbeid og fest.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 016 - Marte Aas/ Jens Hauge

Fotografier, 10 bilder

Jens Hauge (f.1953) og Marte Aas (f.1966) har beslektede utgangspunkt for sine fotografier. Begge fotograferer naturen, men Aas er opptatt av å fremkalle en spesiell stemning av forlatthet i bildene.

Utstillingen er innrammet i trerammer.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 015 - Anne Lise Stenseth

Fotografier, 11 bilder

Anne Lise Stenseth (f.1959) utfører studier av dyr ute i naturen. Landskap og dyr går ofte opp i en syntese der dyrene blir ett med naturen.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 014 - Jens Hauge/ John Øivind Eggesbø Ledig

Fotografier, 11 bilder

Jens Hauges (f.1953) landskapsfotografier tilhører 70- og 80-tallets tradisjon med ”straight photography” der naturen ble gjengitt slik den ble opplevd av kunstneren. I John Øivind Eggesbøs (f.1967) fotografier har mennesket eller andre levende vesener satt sitt merke i naturen. Hauges fotografier er i svart/hvitt, Eggesbøs i farger.

Bildene er i trerammer:
Mål på bilder h x b
Eggesbø: 60cm x 64cm
Hauge: 59cm x 67cm/ 57cm x 59cm

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 013 - Nils Olav Bøe Ledig

Fotografier, 10 bilder

Nils Olav Bøe (f.1958) lager små plastmodeller av figurer og landskap som han siden fotograferer. Disse minner om barndommens lekefigurer, men Bøes bruk av dem er ikke alltid like uskyldig.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 012 - Dan Young - Oslo - bilder fra 1960-årene

Fotografier, 15 bilder

Dette er en utstilling med fotografier fra Oslos gateliv på begynnelsen av 1960-tallet. Bildene stammer fra en serie som Dan Young (1938 – 2014) selv kalte ”The Lost Negatives” fordi de opprinnelig ble ansett som tapt. Fotografiene er unike tidsbilder fra et Oslo som i dag er forsvunnet.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 011 - Carll Goodpasture

Fotografier, 11 bilder

Carll Goodpastures (f. 1943) fotografier gjenspeiler hans utdannelse som biolog. Han gjengir insekter og blomster i fargesprakende bilder der vi kommer naturen tett inn på livet. Goodpastures miljøengasjement kommer også til uttrykk gjennom hans bilder fra den stadig omseggripende ørkenen i California.

Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 010 - Manité

Fotografier, 15 bilder

Manité var en gruppe bestående av én norsk og to amerikanske fotografer som var aktive i Norge noen få år fra 1962 til 1967. I disse årene rakk imidlertid Arild Kristo (1939-2010), Robert A. Robinson (1927-1996) og Dan Young (1938-2014) å gjøre seg sterkt bemerket blant annet gjennom reportasjefotografier i billedblader som Aktuell og Nå.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 009 - Per Olav Torgnesskar/Ole John Aandal/Lill-Ann Chepstow-Lusty

Fotografier, 15 bilder

Humor er en fremtredende fellesnevner for de tre fotografene i denne utstillingen. Per Olav Torgnesskar (f.1966) fotograferer hverdags- og bygde-Norge fra bilvinduet, Ole John Aandal (f.1960) setter seg selv inn som samaritan og støttespiller for kjente personer mens Lill-Ann Chepstow-Lusty (f.1960) har et kritisk-humoristisk blikk på turisme.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 008 - Mikkel Mcalinden/Torbjørn Rødland/Vibeke Tandberg

Fotografier, 15 bilder

De tre fotografene i denne utstillingen arbeider i mer eller mindre grad med arrangert fotografi. Mikkel McAlinden (f.1963) arrangerer mangetydige og gjerne dramatiske scener i sine bilder, Torbjørn Rødland (f.1970) setter seg selv inn i det romantiske landskapet mens Vibeke Tandberg (f.1967) eksperimenterer med forskjellige roller og identiteter.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 007b - Norsk familiealbum Ledig

Fotografier, 17 bilder

Gjennom en rekke umiddelbare fotografier fra slutten av 1800-tallet bringes vi på nært hold av våre forfedre. Vi følger dem til hverdag og fest, fra reportasjebilder av fattigfolks matkøer og koksrasjoneringen under 1. verdenskrig til konfirmasjonssøndager, på utflukter og under fritidsaktivitet. Som kultur og fotohistorie er disse bildene interessante, og de viser oss hvilken verdi som kan
ligge i eldre, ikke alltid så påaktede fotografier.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 007a - Norsk familiealbum Ledig

Fotografier, 19 bilder

Gjennom en rekke umiddelbare fotografier fra slutten av 1800-tallet bringes vi på nært hold av våre forfedre. Vi følger dem til hverdag og fest, fra reportasjebilder av fattigfolks matkøer og oksrasjoneringen under 1. verdenskrig til konfirmasjonssøndager, på utflukter og under fritidsaktivitet. Som kultur og fotohistorie er disse bildene interessante, og de viser oss hvilken verdi som kan
ligge i eldre, ikke alltid så påaktede fotografier.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 006b - Landskap II - Norsk samtidsfotografi

Fotografier, 15 bilder

Utstillingen viser fotografier av blant andre Alf M. Andreassen, Anne-Lise Mjaaland og Johan Sandborg.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 006a - Landskap I - Norsk samtidsfotografi Ledig

Fotografier, 15 bilder

A-utstillingen inneholder fotografier av blant andre Dag Alveng, Lill-Ann
Chepstow-Lusty, Guri Dahl og Marianne Heske. B-utstillingen viser fotografier av
blant andre Alf M. Andreassen, Anne-Lise Mjaaland og Johan Sandborg.

Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 005 - Jim Bengtson/Per Berntsen/Siggen Stinessen

Fotografier, 15 bilder

Denne utstillingen viser bilder av tre fotografer som utelukkende arbeider med naturen som tema. Jim Bengston (f.1942) henter motiver blant annet fra sitt hjemland USA, Per Berntsen (f.1953) vandrer mye rundt i den norske fjellheimen mens Siggen Stinessen (f.1942) gjerne drar til Syd-Frankrike der han fotograferer de karrige vindistrikter.

Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ø 004 - Dag Alveng/Per Maning/Tom Sandberg

Fotografier i trerammer, 15 bilder

Denne utstillingen består av fotografier av tre markante kunstnere som alle har hatt betydning for utviklingen av norsk fotokunst. Uttrykket spenner fra Dag Alvengs sommerbilder fra Hvasser og gatebilder fra New York via Per Manings dyreportretter til Tom Sandbergs mer lavmælte naturfotografier.