Kunst på Arbeidsplassen

Bli
medlem
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Våre utstillinger

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut variert kunst av høy kvalitet til offentlige – og private arbeidsplasser over hele Norge. Våre 300 utstillinger består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, svenske, danske, finske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater. Vi smykker ut kontorer, kantiner, enkeltstående vegger og store kontorlokaler til en gunstig abonnementspris som inkluderer forsikring. Vi er fleksible på antall verk, og finner en løsning til alle type lokaler. Dersom det er behov for korttidsleie av kunst til evenementer eller film-/TV-produksjoner er vi også behjelpelige med dette. I tillegg formidler vi performancekunst til faglige – og sosiale arrangementer. Med et utstillingsabonnement hos oss følger en 15-20 minutters kunsthistorisk omvisning etter avtale.

Stein og jord 2016 photo pavana reid Om det å vitja foto pavana reid

Performancekunst - Performance Ledig

Fotodokumentasjon, 2 bilder

Performancekunst kan betraktes i skjæringspunktet mellom dans, musikk, billedkunst og teater. Kunstformen oppstod på 1960-tallet som et svar på en stadig mer kommersiell og tilstivnet kunstscene. Gjennom utfordrende og overraskende handlinger grep banebrytende kunstnere fatt i politiske, så vel som estetiske og eksistensielle spørsmål i tiden. I møte med performancekunstens univers, både oppfordres og inspireres publikum til å betrakte verden med nye øyne. Som ledere og ansatte kan vi stimuleres til å angripe problemstillinger på en mer utforskende måte.

Ta kontakt dersom du tror din arbeidsplass kan ha glede av performanceinnslag til faglige – og sosiale arrangementer!