Kunst på Arbeidsplassen

Carll Goodpasture (f. 1943)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Carll Goodpasture

Ø 011 – Fotografier, 11 verk

Carll Goodpastures (f. 1943) fotografier gjenspeiler hans utdannelse som biolog. Han gjengir insekter og blomster i fargesprakende bilder der vi kommer naturen tett inn på livet. Goodpastures miljøengasjement kommer også til uttrykk gjennom hans bilder fra den stadig omseggripende ørkenen i California.