Kunst på Arbeidsplassen

Truede arter

Ø 011 – Fotografier, 15 verk

“Vi har ingen planet B” var et av slagordene som gikk igjen under barnas klimastreik i mars 2019. I denne utstillingen møter vi to kunstnere som jobber med problemstillinger knyttet til de store klimautfordringene vi nå står overfor. Carll Goodpasture (f. 1943) fotograferer utrydningstruede insekter og den voksende ørkenen i California, mens Bård Ole Ek (f. 1964) arrangerer miljøstilleben, der mennesker forstyrrer naturens kretsløp med engangsplast og moderne teknologi.

Les mer

Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Passionflower - butterfly (1998)
Fotografi, 70x46cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Tiger swallowtail (1998)
Fotografi, 47x70cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Hoverfly on Wild Rose (1999)
Fotografi, 70x46.5cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Hawkmoth Larvae (1998)
Fotografi, 70x46cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Octillo (1998)
Fotografi, 70x46cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Palm Oasis (1998)
Fotografi, 70x46cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Endangered species (1998)
Fotografi, 46x70cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
5 min of Coyote Canyon (1998)
Fotografi, 46.5x70cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Looking to Mecca (1998)
Fotografi, 47x70cm
Ledig
Image
Carll Goodpasture (f. 1943)
Sacrifice area (1998)
Fotografi, 46.5x70cm
Ledig
Image
Bård Ole Ek (f. 1964)
Uten tittel
Fotografi, 53x42cm
Image
Bård Ole Ek (f. 1964)
Uten tittel
Fotografi, 53x43cm
Image
Bård Ole Ek (f. 1964)
Uten tittel
Fotografi, 43x53cm
Image
Bård Ole Ek (f. 1964)
Uten tittel
Fotografi, 53x43cm
Image
Bård Ole Ek (f. 1964)
Uten tittel
Fotografi, 53x43cm

Last ned produktark (PDF)