Kunst på Arbeidsplassen

Ø 011 - Truede arter

Fotografier, 15 verk

Den amerikanske naturfotografen og biologen Carll Goodpasture (f. 1943) fra California har bodd i Norge siden 1991. Hans utdannelse som entomolog (insektsforsker) har kommet til nytte i hans arbeid som fotograf. Kunnskaper om insekter og bestøvning og en stor grad av tålmodighet er nødvendig for å kunne ta gode insektsbilder. Goodpasture er svært opptatt av å bevare miljøet, og naturfotograferingen benytter han som et ledd i denne kampen. Mange insekter er i ferd med å forsvinne og dermed reduseres plantenes evne til formering. Derfor fotograferer Goodpasture blant annet den voksende ørkenen i California, gjerne om natten.

De spektakulære naturbilder har vunnet innpass blant annet hos en av verdens ledende kulturformidlere, Smithsonian Institution i Washington D.C. med fotoutstillingen «Vanishing Pollinators» – makrofotografering av samspillet mellom insekter og blomster. Norsk Fotografisk Tidsskrift skrev følgende om Carll Goodpastures utstilling «Blomster og bier» på Tøyen Hovedgård i Oslo i 1998: «Carll Goodpasture er ikke spesielt opptatt av om fotografi er kunst eller ikke: «Fotografi er fotografi, og det er mer enn nok». Men vi vil nå likevel hevde at selv om hans bilder er preget av solid håndverk, og er utmerkede formidlere av saklig informasjon, inneholder de dessuten dette merkverdige overskuddet som også gjør dem til kunst.»

I tillegg til å ha studert biologi har Goodpasture fotoutdannelse fra Photography and cinematography, California State University Los Angeles.

Bård Ole Ek (f. 1964) er også opptatt av verdens miljøproblemer med skader på natur og dyreliv og konflikten mellom natur og konsumsamfunn. Jorden er en global tidsinnstilt bombe, et vakum der avstanden mellom de som overlever og de som bukker under er kort. I denne serien har han arrangert dyrefigurer og mennesker i ”miljøstilleben”. Teknisk gir Ek sine fotografier et grafisk uttrykk ved å ripe i filmen. Ek har sin fotografiutdannelse fra West Surrey College of Art and Design i England (1987-90). Fotografiene i denne utstillingen laget Ek under sitt studieopphold i England.

Tilbake til utstilling