Kunst på Arbeidsplassen

Kunst på arbeidsplassen i 50 år

Original
Forsiden på katalogen Kunst på arbeidsplassen – 50 år med Morten Krohgs Kunst på Arbeidsplassen, folkets kunst?

I anledning Kunst på arbeidsplassens 50-årsjubileum ble det holdt en utstilling i Oslo Kunstforenings lokaler i perioden 29.4-21.5.2000, og utgitt en katalog Kunst på Arbeidsplassen i 50 år. Katalogens illustrerte tekster gir et godt innblikk i Kunst på arbeidsplassens historie og virksomhet, som presenteres her i sin helhet. Katalogen inneholder forord av daværende styreleder Mag.art. Karin Hellandsjø, en historisk orienterende artikkel “Kunst på Arbeidsplassen i 50 år” av første daglige leder i Kpa, kunsthistoriker Ole Henrik Moe, og en artikkel som tar for seg samlingen, “Kunst på Arbeidsplassen – liv laga eller institusjon i krise?” av daværende daglig leder i Kpa, kunsthistoriker Jan Kokkin.

Kunst på Arbeidsplassen i 50 år, Oslo Kunstforening, 29.4–21.5 2000