Kunst på Arbeidsplassen

A 176 - Patrick Huse

Tresnitt og litografier, 15 verk

Patrick Huse (f.1948) er selvlært som kunstner. Han begynte å tegne og male i en surrealistisk inspirert stil. Etter hvert har han utviklet sin kunst i post-modernistisk retning influert av gamle romantikere som Lars Hertervig og August Cappelen på den ene siden og en samtidskunstner som Odd Nerdrum på den annen. Huses landskaper har særlig mye til felles med Nerdrums golde og sivilisasjonskritiske landskaper. Samtidig er det mer tidløs mytologi i Huses bilder. Hedenske labyrinter henviser til menneskenes evige kamp for å finne frem til seg selv og andre. Landskapene blir dermed symboler på almenne menneskelige tilstander.

På den annen side er Huse også opptatt av å utforske naturen fra en mer fysisk og geologisk side. I dette arbeidet går han grundig til verks med fremskaffing av tekniske data og fotografering og videofilming av naturen. Særlig har han utforsket landskapet i nordområdene; på Island, Grønland og i Canada. Disse undersøkelsene har gitt som resultat bilder der den fysiske og sanselige opplevelsen av den nære naturen har vært dominerende.

Huses opphold på Grønland resulterte også i en serie mer tradisjonelle tresnitt som blant annet skildrer livet blant eskimoene. Stilen er enkel og slående og kan minne om John Savios kjente tresnitt fra Nord-Norge. Kunstneren har videreført sin interesse for fremmede kulturer til også å omfatte inuittene i Alaska.

Patrick Huse har hatt en rekke store separatutstillinger, blant annet på Henie Onstad Kunstsenter i 1998 og i Stenersen-museet i 2001. Hans arbeider er dessuten blitt vist i Millesgården, Stockholm, The Reykjavik Art Museum og Frye Art Museum i Seattle. Disse utstillingene var ledd i en trilogi kunstneren hadde kalt Nordic Landscapes, RIFT og Penetration.


Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling