Kunst på Arbeidsplassen

Patrick Huse

A 176 – Tresnitt og litografier, 15 verk

Patrick Huse (f.1948) utforsker tradisjonelle billedgenre som landskap og stilleben. Hans landskaper er ofte øde og golde og gir assosiasjoner til en post-nukleær tilstand. I stillebenbildene er det den enkle form som dominerer. Fem av bildene i utstillingen er tresnittt inspirert av inntrykk fra en reise til Grønland.

Les mer

Image
Patrick Huse (f. 1948)
Stilleben
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Stilleben
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Stilleben
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Stilleben
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Stilleben
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Landskap
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Landskap
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Landskap
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Landskap
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Landskap
Litografi
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Grønlandske inntrykk
Tresnitt
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Grønlandske inntrykk
Tresnitt
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Grønlandske inntrykk
Tresnitt
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Grønlandske inntrykk
Tresnitt
Image
Patrick Huse (f. 1948)
Grønlandske inntrykk
Tresnitt

Last ned produktark (PDF)