Kunst på Arbeidsplassen

Dansk ekspresjon Ledig

C 003 – Grafikk, 15 verk

Begrepet ekspresjonisme kommer fra det franske ordet expression, som betyr uttrykk. Karakteristisk for ekspresjonistisk billedkunst er at kunstnerens indre og sjelelige følelser kommer til uttrykk gjennom en subjektiv fremstilling av omgivelsene. I likhet med mange andre land, finnes det også i Danmark en rekke kunstnere som man knytter til ekspresjonismen. Særlig gjelder det de kunstnerne som hadde forbindelse til Cobra-gruppen i perioden 1948-1951. En ny bølge med danske ekspresjonister kom også på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet.

Les mer

Image
Asger Jorn (1914-1973)
Silkeborg-suite (1953)
Litografi, 42x55cm
Image
Asger Jorn (1914-1973)
Silkeborg-suite (1953)
Litografi, 36.5x46cm
Image
Asger Jorn (1914-1973)
Silkeborg-suite (1953)
Litografi, 37x46cm
Image
Asger Jorn (1914-1973)
Silkeborg-suite (1953)
Litografi, 42x45cm
Image
Asger Jorn (1914-1973)
Silkeborg-suite (1953)
Litografi, 42x56.5cm
Frank rubin, uten tittel c006
Frank Rubin (1918-1990)
Uten tittel
Litografi, 48x68cm
Frank rubin, situasjon i blått (1968)
Frank Rubin (1918-1990)
Situasjon i blått (1968)
Litografi, 48x61cm
Image
Jens Birkemose (f. 1943)
Komposisjon 9.8.1982 (1982)
Monotypi, 46x63cm
Image
Jens Birkemose (f. 1943)
Komposisjon 13.8.1982 (1982)
Monotypi, 46x63cm
Image
Mogens Balle (1921-1988)
Fabelens rett (1965)
Litografi, 49x64cm
Image
Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
Eventyrets Univers
Litografi, 69.5x51cm
Image
Carl Henning Pedersen (1913-2007)
Eventyrets Univers (1974)
Litografi, 69.5x51cm
Image
Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
Eventyrets Univers
Litografi, 69.5x51cm
Image
Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
Eventyrets Univers
Litografi, 69.5x51cm
Image
Carl-Henning Pedersen (1913-2007)
Eventyrets Univers
Litografi, 69.5x51cm

Last ned produktark (PDF)