Kunst på Arbeidsplassen

Ta
kontakt
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
[email protected]
940 37 642

Utstillinger

Kunst på arbeidsplassens kunstsamling består av rundt 6000 verk fordelt på 275 utstillinger. Hver utstilling består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, nordiske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater.

Utstillingene er delt inn i fire kategorier:
Temautstillinger, soloutstillinger, gruppeutstillinger og fotoutstillinger.
I tillegg leier vi ut enkeltstående kunstverk.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag Alveng/Per Maning/Tom Sandberg

Ø 004 – Fotografier, 15 verk

Denne utstillingen består av fotografier av tre markante kunstnere som alle har hatt betydning for utviklingen av norsk fotokunst. Uttrykket spenner fra Dag Alvengs sommerbilder fra Hvasser og gatebilder fra New York via Per Manings dyreportretter til Tom Sandbergs mer lavmælte naturfotografier.

Onbalanced 1 Onbalanced 2 Condensed 1 Condensed 6 Knegang 9 ingrideggen Knex 1 Floratulips ingrideggen 3 restrictedflora 2013 5  restrictedflora 2013 Restrictedflora 4 ingrideggen

Ingrid Eggen

Ø 022 – Fotografi, 10 verk

Ingrid Eggen (f. 1979) arbeider hovedsakelig med analogt fargefotografi og skulptur. Gjennomgående i hennes kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i abstrakt og konkret forstand. Hun utforsker dens funksjoner og dysfunksjoner knyttet til kommunikasjon og representasjon, og løfter den frem som et skulpturelt objekt.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Inghild Karlsen/Rune Johansen

Ø 021 – Fotografi, 12 verk

Denne utstillingen viser to kunstnere som er nært knyttet til den nordlige landsdelen og som på forskjellige måter er opptatt av våre omgivelser og hvordan de former våre liv. Men der Rune Johansen (f. 1957) bruker fotografiet som hoveduttrykk, fungerer det hos Inghild Karlsen (f. 1952) mer som et element i eller som dokumentasjon av hennes egne installasjoner.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Jenny Rydhagen/Kjell Sten Tollefsen Ledig

Ø 019 – Fotografier, 15 verk

Jenny Rydhagen (f.1965) og Kjell Sten Tollefsen (1913-2002) tilhører to helt forskjellige generasjoner fotografer, men de deler interessen for å gjengi det nære og hverdagslige. Tollefsen benytter seg ofte av humor i bilder og titler mens Rydhagens fotografier gjerne har et element av noe gåtefullt og mystisk.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Raymond Mosken Ledig

Ø 018 – Fotografier, 15 verk

Raymond Mosken (f.1956) benytter gjerne uvante vinkler når han fotograferer. Flere av bildene i denne utstillingen er tatt fra fly. På denne måten skaper Mosken originale motiver med utgangspunkt i det tradisjonelle flyfotografiet.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Robert A. Robinson/Dan Young Ledig

Ø 017 – Fotografier, 14 verk

Robert A.Robinson (1927-1996) og Dan Young (1939-2014) er begge amerikanske fotografer som har latt seg fascinere av nordmenn og den norske naturen. I denne utstillingen finner vi både stemningsfulle landskaper og mennesker i arbeid og fest.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Marte Aas/Jens Hauge Ledig

Ø 016 – Fotografier, 10 verk

Jens Hauge (f.1953) og Marte Aas (f.1966) har beslektede utgangspunkt for sine fotografier. Begge fotograferer naturen, men Aas er opptatt av å fremkalle en spesiell stemning av forlatthet i bildene.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anne Lise Stenseth Ledig

Ø 015 – Fotografier, 11 verk

Anne Lise Stenseth (f.1959) utfører studier av dyr ute i naturen. Landskap og dyr går ofte opp i en syntese der dyrene blir ett med naturen.

Image Image Image Image Image Image Image Image

Jens Hauge/ John Øivind Eggesbø

Ø 014 – Fotografier, 8 verk

Jens Hauges (f.1953) landskapsfotografier tilhører 70- og 80-tallets tradisjon med ”straight photography” der naturen ble gjengitt slik den ble opplevd av kunstneren. I John Øivind Eggesbøs (f.1967) fotografier har mennesket eller andre levende vesener satt sitt merke i naturen. Hauges fotografier er i svart/hvitt, Eggesbøs i farger.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nils Olav Bøe

Ø 013 – Fotografier, 10 verk

Nils Olav Bøe (f.1958) lager små plastmodeller av figurer og landskap som han siden fotograferer. Disse minner om barndommens lekefigurer, men Bøes bruk av dem er ikke alltid like uskyldig.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dan Young - Oslo - bilder fra 1960-årene Ledig

Ø 012 – Fotografier, 14 verk

Dette er en utstilling med fotografier fra Oslos gateliv på begynnelsen av 1960-tallet. Bildene stammer fra en serie som Dan Young (1938 – 2014) selv kalte ”The Lost Negatives” fordi de opprinnelig ble ansett som tapt. Fotografiene er unike tidsbilder fra et Oslo som i dag er forsvunnet.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Manité Ledig

Ø 010 – Fotografier, 15 verk

Manité var en gruppe bestående av én norsk og to amerikanske fotografer som var aktive i Norge noen få år fra 1962 til 1967. I disse årene rakk imidlertid Arild Kristo (1939-2010), Robert A. Robinson (1927-1996) og Dan Young (1938-2014) å gjøre seg sterkt bemerket blant annet gjennom reportasjefotografier i billedblader som Aktuell og Nå.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Per Olav Torgnesskar/Ole John Aandal/Lill-Ann Chepstow-Lusty Ledig

Ø 009 – Fotografier, 15 verk

Humor er en fremtredende fellesnevner for de tre fotografene i denne utstillingen. Per Olav Torgnesskar (f.1966) fotograferer hverdags- og bygde-Norge fra bilvinduet, Ole John Aandal (f.1960) setter seg selv inn som samaritan og støttespiller for kjente personer mens Lill-Ann Chepstow-Lusty (f.1960) har et kritisk-humoristisk blikk på turisme.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mikkel Mcalinden/Torbjørn Rødland/Vibeke Tandberg

Ø 008 – Fotografier, 15 verk

De tre fotografene i denne utstillingen arbeider i mer eller mindre grad med arrangert fotografi. Mikkel McAlinden (f. 1963) arrangerer mangetydige og gjerne dramatiske scener i sine bilder, Torbjørn Rødland (f. 1970) setter seg selv inn i det romantiske landskapet, mens Vibeke Tandberg (f. 1967) eksperimenterer med roller og identiteter.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Norsk familiealbum Ledig

Ø 007b – Fotografier, 17 verk

Gjennom en rekke umiddelbare fotografier fra slutten av 1800-tallet bringes vi på nært hold av våre forfedre. Vi følger dem til hverdag og fest, fra reportasjebilder av fattigfolks matkøer og koksrasjoneringen under 1. verdenskrig til konfirmasjonssøndager, på utflukter og under fritidsaktivitet. Som kultur og fotohistorie er disse bildene interessante, og de viser oss hvilken verdi som kan
ligge i eldre, ikke alltid så påaktede fotografier.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Norsk familiealbum

Ø 007a – Fotografier, 19 verk

Gjennom en rekke umiddelbare fotografier fra slutten av 1800-tallet bringes vi på nært hold av våre forfedre. Vi følger dem til hverdag og fest, fra reportasjebilder av fattigfolks matkøer og oksrasjoneringen under 1. verdenskrig til konfirmasjonssøndager, på utflukter og under fritidsaktivitet. Som kultur og fotohistorie er disse bildene interessante, og de viser oss hvilken verdi som kan
ligge i eldre, ikke alltid så påaktede fotografier.

4079 20141013122624000000 4080 20141013122624000000 4081 20141013122624000000 4082 20141013122624000000 4063 20141013122624000000 Image Image 4064 20141013122624000000 Image Image Selvportrett med sko Kjolen Mot uendelig 1 Treet og speilet

Maleriske drømmer Ledig

Ø 006 – Fotografier, 14 verk

Fotografiet har, sammenlignet med andre kunstformer en kortere, og på sett og vis noe mer broket historie bak seg. Det har måttet kjempe for å oppnå kunstnerisk status, og ble i lang tid først og fremst betraktet som et mekanisk verktøy hvis hovedfunksjon var å skildre omverdenen objektivt. I denne utstillingen møter vi fem kunstnere fra samme generasjon, som benytter en malerisk og personlig tilnærming til fotografiet; diffuse linjer og konturer tegner opp drømmeaktige, delvis abstrakte motiver løsrevet logikk og fornuft.

4048 20141013122624000000 4049 20141013122624000000 4050 20141013122624000000 4051 20141013122624000000 4052 20141013122624000000 4043 20141013122623000000 4047 20141013122624000000 4046 20141013122623000000 4045 20141013122623000000 4044 20141013122623000000 4038 20141013122623000000 4040 20141013122623000000 4041 20141013122623000000 4042 20141013122623000000

Jim Bengtson/Per Berntsen/Siggen Stinessen Ledig

Ø 005 – Fotografier, 14 verk

Denne utstillingen viser bilder av tre fotografer som utelukkende arbeider med naturen som tema. Jim Bengston (f.1942) henter motiver blant annet fra sitt hjemland USA, Per Berntsen (f.1953) vandrer mye rundt i den norske fjellheimen mens Siggen Stinessen (f.1942) gjerne drar til Syd-Frankrike der han fotograferer de karrige vindistrikter.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Thera Mjaaland Ledig

Ø 003 – Fotografier, 15 verk

Thera Mjaaland henter sine upretensiøse motiver i naturen; langs strandkanten, i sommerskogen og i et nedlagt steinbrudd i Nord-Italia.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 3962 20141013122623000000

Bilder fra A.B. Wilses Norgesalbum

Ø 002 – Fotografier, 17 verk

Anders Beer Wilses (1865-1949) fotografier gir et autentisk innblikk i våre besteforeldres og oldeforeldres Norge. Med tanke på det “primitive” fotoutstyret Wilse hadde, er det forbløffende hvor presist og artistisk resultatet er blitt.