Kunst på Arbeidsplassen

Ta
kontakt
Ta kontakt via
e-post eller telefon:
940 37 681
[email protected]

Våre utstillinger

Kunst på Arbeidsplassens kunstsamling består av rundt 6000 verk fordelt på 300 utstillinger. Hver utstillinger består av mellom 10-18 kunstverk av anerkjente norske, nordiske og internasjonale kunstnere innenfor alle teknikker og formater.

Utstillingene er delt inn i fire kategorier: Temautstillinger, soloutstillinger, guppeutstillinger og fotoutstillinger. I tillegg leier vi ut enkeltverk.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image 3962 20141013122623000000

Bilder fra A.B. Wilses Norgesalbum Ledig

Ø 002 – Fotografier, 17 verk

Anders Beer Wilses (1865-1949) fotografier gir et autentisk innblikk i våre besteforeldres og oldeforeldres Norge. Med tanke på det “primitive” fotoutstyret Wilse hadde, er det forbløffende hvor presist og artistisk resultatet er blitt.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fin Serck-Hanssen og Line Wælgaard

Ø 001 – Fotografier, 10 verk

Line Wælgaard (f.1959) og Fin Serck-Hanssen (f.1958) arbeider særlig med iscenesatt fotografi. Dette er en variert og spennende utstilling som dekker mange stemninger.